Piklbol-Srbija-logo

Kompletan vodič kroz Piklbol

Piklbol (Pickleball) Srbija

Piklbol – sport koji spaja elemente badmintona, tenisa i stonog tenisa i koji je od porodične igre postao globalni fenomen

Šta je piklbol?

Piklbol je je sport sa reketima koji kombinuje elemente tenisa, stonog tenisa i badmintona. Igra se na terenu sličnom teniskom, ali manjim, sa reketima koji više liče na one iz stonog tenisa i plastičnom lopticom sa rupicama.

Igra može biti pojedinačna ili dvostruka, što znači da može uključivati dva ili četiri igrača. Igrači koriste rekete i plastičnu lopticu sa rupicama. Cilj igre je osvojiti poene tako što će protivnik napraviti grešku ili neće uspeti da vrati lopticu preko mreže. Igra je brza, zahteva strategiju i dobru koordinaciju, a može se igrati na otvorenom ili zatvorenom terenu.

Igra je postala izuzetno popularna u poslednjih nekoliko decenija, naročito među starijim generacijama zbog svoje pristupačnosti i jednostavnosti, ali i među mlađima zbog dinamičnosti i brzine igre. Piklbolje jedan od najbrže rastućih sportova u Sjedinjenim Američkim Državama. Prema nekim izveštajima, broj igrača piklbola u SAD-u se udvostručio između 2016. i 2021. godine.

Kako se igra piklbol?

Piklbol se igra slično tenisu, ali na manjem terenu i sa specifičnim reketima i lopticama.  Igrači koriste rekete i perforiranu plastičnu lopticu. Igrači serviraju dijagonalno, a cilj je osvojiti poene tako što protivnik ne može vratiti lopticu preko mreže u određenom broju udaraca.

Sadržaj

Istorija piklbola

Piklbol je nastao sredinom 20. veka u Sjedinjenim Američkim Državama. Igra je izmišljena kao porodična zabava kada su dva prijatelja, Joel Pritchard i Bill Bell, pokušavali da pronađu zabavnu igru za svoje porodice.

Kombinujući elemente tenisa, stonog tenisa i badmintona, stvorili su piklbol. Igra je brzo stekla popularnost u lokalnoj zajednici i postala je hit među porodicama i prijateljima.

Nakon što nisu mogli da pronađu lopticu za badminton, improvizovali su koristeći plastičnu lopticu i stonoteniske rekete. Igra je brzo postala hit i proširila se širom SAD-a. Danas je piklbol priznat sport sa mnogim turnirima, klubovima i asocijacijama širom sveta.

Piklbol - poreklo imena sporta

Postoji nekoliko teorija o tome kako je piklbol dobio svoje ime. Jedna od popularnih priča je da je igra dobila ime po porodičnom psu Pritchards, Pickles, koji je često trčao za lopticom i pokušavao da je „ukrade“.

Međutim, Joan Pritchard, supruga Joela Pritcharda, tvrdi da je igra dobila ime po „pickle boat“, terminu iz veslanja koji se odnosi na posadu sastavljenu od rezervnih veslača.

Bez obzira na poreklo imena, igra je brzo stekla popularnost i postala omiljena aktivnost mnogih.

Evolucija i popularnost kroz vreme

Od svojih skromnih početaka na privatnom imanju na Bainbridge Islandu u državi Washington, piklbol je prošao kroz značajnu evoluciju. Tokom 1970-ih i 1980-ih, sport je postao popularan među školskim programima i zajednicama širom SAD-a. Uz osnivanje USA Pickleball Association (USAPA) 1984. godine, sport je dobio formalnu strukturu i pravila.

Danas, piklbol se igra širom sveta, s brojnim nacionalnim i međunarodnim turnirima. Njegova jednostavnost i pristupačnost čine ga popularnim izborom među svim starosnim grupama.

Kako se igra piklbol - pravila igre

Piklbol se igra na terenu sličnom teniskom, ali manjim dimenzijama. Igrači koriste reket i plastičnu lopticu sa rupicama. Servis mora biti izveden ispod struka i pod rukom. Poeni se osvajaju kada protivnik ne uspe da vrati lopticu ili kada loptica padne van terena. Postoje specifična pravila za dvostruke mečeve, gde dva igrača igraju protiv druga dva igrača.

Igrači se postavljaju sa obe strane mreže. Jedan tim servira, a cilj je da se loptica udari preko mreže tako da protivnik ne može da je vrati. Poeni se osvajaju kada protivnik napravi grešku, ne uspe da vrati lopticu ili kada loptica padne van terena. Igra se nastavlja dok jedan tim ne osvoji potrebni broj poena za pobedu. Važno je napomenuti da igrači moraju da izbegavaju „non-volley“ zonu prilikom udaranja loptice pre nego što ona odskoči, što dodaje dodatnu strategiju i taktiku igri.

Formati igre

Pickleball se može igrati kao singl (jedan na jedan) ili dubl (dva na dva). Takođe postoji i mješoviti dubl, gde timovi čine muškarac i žena.

Početak igre

Igra počinje servisom. Igrač koji servira mora da udari lopticu dijagonalno u protivničko servisno polje. Nakon servisa, loptica mora da odskoči jednom pre nego što je igrači mogu udariti iz vazduha. Cilj je da se loptica udari tako da protivnik ne može da je vrati nazad. Poeni se osvajaju kada protivnik napravi grešku, ne uspe da vrati lopticu ili kada loptica padne van terena.

Osnovna pravila i bodovanje

 • Piklbol se igra ili kao dvostruko (dva igrača po timu) ili kao singl; najčešće se igra dvostruko.
 • Ista veličina igrališta i pravila koriste se i za singl i za dvostruko.

Servis

 • Ruka servera mora se kretati u uzlaznom luku kada se loptica udari.
 • Kontakt reketa s lopticom ne sme biti iznad nivoa struka.
 • Glava reketa ne sme biti iznad najvišeg dela zgloba prilikom kontakta.
 • Dozvoljen je i „drop serve“ gde nijedan od gore navedenih elemenata ne važi.
 • U trenutku kada se loptica udari, noge servera ne smeju dodirivati teren ili izvan imaginarnog produžetka bočne linije ili srednje linije, a barem jedna noga mora biti iza osnovne linije na igralištu ili tlu iza osnovne linije.
 • Servis se pravi dijagonalno preko terena i mora sleteti unutar granica suprotnog dijagonalnog terena.
 • Dozvoljen je samo jedan pokušaj serviranja po serveru.

Bodovanje u piklbolu:

 1. Ko može osvojiti poene: U piklbolu, samo tim koji servira može osvojiti poene. Ako tim koji prima servis osvoji razmenu, oni ne osvajaju poen, ali preuzimaju pravo serviranja.
 2. Kako se osvajaju poeni: Poen se osvaja kada protivnički tim napravi grešku, kao što je udaranje loptice van terena, udaranje loptice u mrežu ili kršenje pravila ne-volej zone.
 3. Kako se igra završava: Igra se obično igra do 11 poena, ali tim mora imati prednost od najmanje dva poena da bi pobedio. Na primer, ako je rezultat 10-10, tim mora osvojiti dva uzastopna poena da bi pobedio s rezultatom 12-10. U nekim turnirima ili specijalnim formatima igre, ciljni broj poena može biti 15 ili 21.
 4. Redosled serviranja: U dvostrukom meču, oba igrača u timu koji servira imaju priliku da serviraju i osvajaju poene dok ne naprave grešku. Prvi servis svake nove igre dolazi iz desne/parne strane terena. Kada tim koji servira osvoji poen, server menja strane. Ako tim koji servira napravi grešku, pravo serviranja prelazi na drugog igrača u timu. Kada oba igrača u timu izgube pravo serviranja, servis prelazi na protivnički tim.
 5. Pozivanje rezultata: Pre svakog servisa, server mora naglas izgovoriti rezultat. Prvi broj je rezultat tima koji servira, a drugi broj je rezultat primajućeg tima.

Pravilo o dva odbitka

 • Kada se servira, primajući tim mora pustiti da loptica odskoči pre nego što je vrati, a zatim tim koji servira mora pustiti da loptica odskoči pre nego što je vrati.
 • Nakon što je loptica odskočila jednom u svakom timu, oba tima mogu ili volejirati lopticu (udariti lopticu pre nego što odskoči) ili je igrati nakon odbitka.

Pozivanje linija

 • Loptica koja dodiruje bilo koji deo bilo koje linije, osim linije ne-volej zone pri servisu, smatra se „unutra“.
 • Servis koji dodiruje liniju ne-volej zone je kratak i predstavlja grešku.

Ne-volej zona

 • Ne-volej zona je područje terena unutar 7 stopa s obe strane mreže.
 • Volejiranje je zabranjeno unutar ne-volej zone.

Greške

 • Greška je svaka radnja koja zaustavlja igru zbog kršenja pravila.
 • Greška primajućeg tima rezultira poenom za tim koji servira.
 • Greška tima koji servira rezultira gubitkom servisa ili promenom strane.

Redosled serviranja

 • Oba igrača u timu koji servira imaju priliku da serviraju i osvajaju poene dok ne naprave grešku *(osim za prvu seriju servisa svake nove igre).
 • Prvi servis svake promene strane dolazi iz desne/parne strane terena.
 • Ako se osvoji poen, server menja strane i servis započinje iz leve/neparne strane terena.
 • Kako se osvajaju dodatni poeni, server nastavlja da se prebacuje levo-desno dok ne napravi grešku, a prvi server gubi pravo serviranja.
 • Kada prvi server izgubi pravo serviranja, partner zatim servira sa svoje odgovarajuće strane terena (osim za prvu seriju servisa igre*).
 • Drugi server nastavlja sa serviranjem dok njegov tim ne napravi grešku i izgubi pravo serviranja protivničkom timu.
 • Kada servis pređe protivniku (promena strane), prvi servis dolazi iz desne/parne strane terena i oba igrača u tom timu imaju priliku da serviraju i osvajaju poene dok njihov tim ne napravi dve greške.
 • U singlu, server servira iz desne/parne strane kada je njegov rezultat paran i iz leve/neparne strane kada je rezultat neparan.

Ne-volej zona ili "Kuhinja"

 • Ova zona je poznata kao „kuhinjska“ zona i predstavlja prostor od 7 stopa (oko 2,13 metra) uz mrežu na obe strane terena.
 • Volejiranje unutar ove zone je zabranjeno. Ovo pravilo sprečava igrače da izvode snažne udarce iz pozicije unutar zone.
 • Ako igrač, dok volejira lopticu, stane na ne-volej zonu, uključujući liniju, ili ako mu zamah nakon voleja donese kontakt s ne-volej zonom ili linijama, to je greška.
 • Igrač može legalno biti u ne-volej zoni bilo kada osim prilikom volejiranja loptice.

Određivanje tima koji servira

 • Bilo koja fer metoda može se koristiti da se odredi koji igrač ili tim ima prvo pravo izbora strane, servisa ili prijema. Na primer, bacanje novčića.

Pogrešni servisi

 • Ako loptica, prilikom servisa, dodirne bilo koji deo ne-volej zone na protivničkoj strani, uključujući liniju, to se smatra pogrešnim servisom.
 • Ako loptica, prilikom servisa, udari u bilo koji stalni objekt prije nego što udari u teren protivnika, to se smatra pogrešnim servisom.

Mrtva loptica

 • Loptica se proglašava „mrtvom“ ako se dogodi bilo šta što zaustavlja igru ili ako se loptica odbije izvan granica terena.
 • Kada se loptica proglašava mrtvom, igra se zaustavlja do sledećeg servisa.

Povrede tokom igre

 • Ako igrač dobije povredu tokom razmene, igra se zaustavlja i proglašava se mrtvom lopticom.
 • Ako se povreda dogodi timu koji je servirao, servis se prenosi na protivnički tim.
 • Ako se povreda dogodi timu koji prima, tim koji servira osvaja poen.

Ponašanje igrača

 • Sportsko ponašanje se očekuje od svih igrača. Nesportsko ponašanje, kao što su vikanje, bacanje reketa, psovanje ili vređanje, može rezultirati kaznama, uključujući gubitak poena ili diskvalifikaciju.
 • Komunikacija između partnera je dozvoljena i očekivana, ali igrači ne smeju namerno ometati ili ometati protivnike.

Vreme između poena

 • Igračima je obično dozvoljeno do 10 sekundi između poena. Ovo vreme uključuje sve vreme potrebno da se pripremite za sledeći poen, uključujući prikupljanje loptice, postavljanje i pripremu za servis.

Pravila za opremu

 • Reketi moraju zadovoljavati određene dimenzije i ne smeju imati reflektirajuće trake ili oznake koje bi mogle ometati protivnike.
  Loptice moraju biti jednobojne, glatke i imati jednolike rupe kroz sve strane loptice.

Vreme za tajm-aut

 • Svaki tim ili igrač ima pravo na dva tajm-auta po igri. Svaki tajm-aut traje do 1 minute.
 • Tajm-aut može zatražiti bilo koji igrač u timu, ali jednom kada je zatražen, mora se koristiti.
 • Igrači mogu koristiti tajm-aut iz bilo kojeg razloga, uključujući odmor, konsultacije s partnerom ili promenu opreme.

Prekidi zbog lošeg vremena ili drugih prepreka

 • Ako igra bude prekinuta zbog lošeg vremena, tehničkih problema ili drugih nepredviđenih okolnosti, igrači bi trebali nastaviti s tačke prekida kada se igra nastavi.
 • Ako se igra ne može nastaviti istog dana, organizatori turnira ili događaja odlučuju o daljnjim koracima.

Zamena igrača

 • Na zvaničnim turnirima, zamena igrača obično nije dozvoljena osim u slučaju povrede. Ako se igrač povredi i ne može nastaviti igru, tim je diskvalifikovan.
 • U prijateljskim mečevima ili rekreativnim igrama, igrači se često mogu slobodno menjati, ali treba se dogovoriti unapred.

Pravila za specijalne situacije

 • U slučaju nerešenog rezultata (na primjer, 10-10 u igri do 11), igra može zahtevati produžetak, gde tim mora osvojiti sa prednošću od 2 poena.
 • U nekim turnirima, može postojati „zlatni poen“ pravilo, gde, u slučaju nerešenog rezultata, sledeći poen odlučuje pobednika.

Pravila za gledaoce

 • Gledaoci bi trebali ostati tihi tokom razmene i aplaudirati ili bodriti igrače nakon završetka poena.
 • Ometanje igrača, bilo verbalno ili fizički, može rezultirati izbacivanjem gledaoca s događaja.

Taktike i strategije

Uspeh u pickleballu često zavisi od strategije i taktike koliko i od fizičke veštine. Dink je popularna taktika koja uključuje lagano udaranje loptice, tako da padne blizu mreže, teško za protivnika da je vrati. Volej je još jedna popularna tehnika, gde igrač udara lopticu pre nego što ona dodirne tlo.

Teren za piklbol

Teren za piklbol je pravougaonog oblika, sličan teniskom terenu, ali manjih dimenzija. Ukupne dimenzije terena su 20 x 44 stope (oko 6 x 13,4 metra). Teren je podeljen na dva servisna polja i jedno neutralno polje, poznato kao „non-volley“ ili „kuhinjska“ zona. „Kuhinjska“ zona je prostor od 7 stopa (oko 2,13 metra) uz mrežu na obe strane terena. Mreža je postavljena na visinu od 36 inča (91,44 cm) na krajevima i 34 inča (86,36 cm) u sredini.

Tereni za piklbol su često napravljeni od asfalta ili betona. Mnogi teniski tereni su preuređeni za piklbol dodavanjem dodatnih linija. U mnogim zajednicama širom sveta grade se specijalizovani tereni samo za ovu igru, dok su u nekim parkovima postavljeni privremeni tereni koji se mogu koristiti za više sportova.

Dimenzije pikbol terena

Piklbol Srbija - dimenzije pikbol terena

Razlike u odnosu na slične sportove (tenis, badminton)

Dok piklbol deli mnoge sličnosti s tenisom i badmintonom, postoje i ključne razlike:

 • Teren: Iako su svi tereni pravougaonog oblika, teren za piklbol je manji od teniskog i badmintonskog terena, sa specifičnim linijama, mrežom koja je postavljena niže nego u tenisu.
 • Reketi i loptice: Piklbol koristi čvrste rekete, slične stonom tenisu, i perforirane plastične loptice, dok tenis koristi žičane rekete i gumene loptice, a badminton koristi perjanice i lakše rekete.
 • Servis: U piklbolu, servis se izvodi ispod struka, dok se u tenisu i badmintonu servis izvodi iznad glave.

Da li je piklbol pogodan za teniske igrače?

Teniski igrači često nalaze piklbol privlačnim zbog sličnosti u tehnikama i strategijama, ali sa nekim specifičnim razlikama u pravilima i opremi.

Oprema za piklbol

Osnovna oprema uključuje reket i lopticu. Reketi su obično napravljeni od kompozitnih materijala ili drveta, dok su loptice lagane i napravljene od plastike sa rupicama. Igrači često koriste teniske patike za dodatnu podršku i stabilnost. Osim toga, mnogi igrači koriste i sportske rukavice, štitnike za oči i druge dodatke za zaštitu i komfor.

Reketi za piklbol: vrste, materijali i preporuke

Reket za piklbol je veći od reketa za stoni tenis, ali manji od teniskog reketa. Obično je napravljen od kompozitnih materijala koji pružaju dobru kombinaciju snage i kontrole. Drveni rekete su takođe popularni, naročito među početnicima zbog njihove pristupačne cene.

Važno je da reket bude lagane težine kako bi igrači mogli brzo i efikasno da reaguju na lopticu. Pored toga, površina reketa je obično teksturirana kako bi igračima omogućila bolju kontrolu lopte prilikom udarca.

Ivice reketa za piklbol često su ojačane kako bi pružile dodatnu izdržljivost i zaštitu od udaraca o tlo ili druge objekte.

 • Vrste: Postoje različiti tipovi reketa za piklbol, uključujući one za početnike, srednji nivo i napredne igrače. Razlikuju se po veličini, težini i obliku.
 • Materijali: Reketi su obično napravljeni od kompozitnih materijala, drveta, aluminijuma ili grafitnih materijala. Grafitni i aluminijumski reketi su obično lakši i pružaju bolju kontrolu, dok su drveni reketa teži ali jeftiniji.
 • Preporuke: Za početnike se često preporučuju srednje teški reketa koji pružaju dobar balans između kontrole i snage. Kako igrači postaju iskusniji, mogu preći na lakše reketa koji pružaju bolju kontrolu.
 • Karakteristike: Kada je reč o reketima, kombinovana dužina i širina reketa ne smeju da pređu 61 cm, dok dužina ne može biti veća od 43 cm. Nema specifičnih zahteva u pogledu debljine ili težine. Reket mora biti napravljen od čvrstog materijala i površina reketa mora biti glatka.

Loptica za piklbol: karakteristike i izbor

Loptica za piklbol je mala, lagana i napravljena od plastike sa rupicama. Dizajnirana je da leti sporije od teniske loptice, što igru čini pristupačnijom za sve uzraste i nivoe veštine. Rupice na loptici omogućavaju stabilan let i smanjuju uticaj vetra kada se igra na otvorenom. Postoje različite varijante loptica za unutrašnje i spoljašnje uslove igre. Različite boje loptica koriste se za različite uslove igre, na primer, žute loptice su često korišćene za igru na otvorenom, dok su narandžaste ili bele loptice korišćene za igru unutra.

 • Karakteristike: Loptice za piklbol su perforirane i obično imaju između 26 i 40 rupica. Dostupne su u različitim bojama, ali najčešće su bele ili žute. Težina loptica varira između 22,11g i 26,51g, a prečnik loptice je  između 7,30cm i 7,55cm.
 • Izbor: Važno je odabrati lopticu koja je odobrena od strane USA Pickleball Association (USAPA) za zvaničnu igru. Takođe, različite loptice mogu biti pogodne za igru na otvorenom ili zatvorenom, pa je važno odabrati odgovarajuću vrstu. Lopte sa manjim rupama koriste za igru na otvorenom kako bi se smanjio uticaj vetra.

Teren i mreža: specifikacije i postavljanje

 • Specifikacije: Kao što je ranije pomenuto, teren za piklbol ima dimenzije 20 x 44 stope (oko 6 x 13,4 metra). Mreža je postavljena na visinu od 36 inča (91,44 cm) na krajevima i 34 inča (86,36 cm) u sredini.
 • Postavljanje: Ako postavljate privremeni teren, važno je obeležiti sve linije koristeći traku ili kredu. Važno je da je površina ravna i bez prepreka. Mreža treba biti čvrsto postavljena kako ne bi došlo do njenog pomeranja tokom igre.

Zaštitna oprema i obuća

 • Zaštitna oprema: Iako piklbol nije kontaktan sport, preporučuje se nošenje zaštitnih naočara kako bi se oči zaštitile od mogućeg udarca loptice.
 • Obuća: Trebalo bi nositi sportske patike koje pružaju dobru potporu i grip. Teniske patike su često dobar izbor jer su dizajnirane za slične pokrete i terene.
 • Kapa: Kape za piklbol su popularne među igračima kako bi se zaštitili od sunca i poboljšali vidljivost tokom igre. Dostupne su u različitim stilovima, bojama i sa različitim piklbol motivima.
 • Naočare: Zaštita očiju je ključna prilikom igranja piklbola, posebno kada se igra napolju. Sportske naočare mogu pomoći u zaštiti očiju od sunca i sprečiti povrede od loptica ili reketa.

Piklbol tehnike i strategije igranja

Strategija u piklbolu često se fokusira na kontrolu centra terena, forsiranje protivnika da pravi greške i korišćenje dinka da se stvori prilika za agresivniji udarac. Dobar timski rad, komunikacija i razumevanje kada napasti, a kada se braniti, ključni su za uspeh u piklbolu.
Kao i u svakom sportu, u piklbolu postoje različite tehnike i strategije koje igrači koriste kako bi poboljšali svoju igru. Na primer:

Osnovni udarci: servis, volej, drop shot, itd.

 • Servis: Izvodi se ispod struka s donjim delom reketa usmerenim prema dole. Servis mora preći preko mreže i sleteti u dijagonalno suprotno servisno polje. Servis je osnovni udarac u pickleballu i početna tačka svake razmene. Važno je da servis bude precizan i da forsira protivnika da vrati lopticu na način koji vam omogućava da preuzmete kontrolu nad razmenom.
 • Volej: Udarac koji se izvodi pre nego što loptica dodirne tlo. Važno je napomenuti da igrači ne smeju volejirati dok su u „kuhinjskoj“ zoni. Volej je udarac koji se izvodi direktno iz vazduha, bez da loptica dodirne tlo. Ovo je ključna tehnika, posebno kada se igra blizu mreže. 
 • Dink: Dink je mekani udarac koji se koristi da se loptica postavi tik iznad mreže, često koristeći spin. Ova tehnika može zbuniti protivnike i prisiliti ih na grešku.
 • Lob: Lob je udarac koji šalje lopticu visoko u vazduh, preko protivnika, pokušavajući da je postavi iza njih. Ovo je efikasna tehnika protiv igrača koji vole da igraju blizu mreže.
 • Drop shot: Fino udaranje loptice tako da ona padne blizu mreže na suprotnoj strani, često koristi se kao taktika da se protivnik izvuče prema mreži.
 • Groundstroke: Udarac koji se izvodi nakon što loptica odskoči od tla. Može biti izveden s obe ruke ili samo s jednom, zavisno o tehnici igrača.
 • Smash: Snažan udarac odozgo prema dolje, sličan teniskom smashu.
 • Padajući servis: Padajući servis je tehnika u piklbolu gde igrač baca lopticu u vazduh i udara je dok pada, umesto tradicionalnog servisa odozdo. Ova tehnika je postala popularna među naprednijim igračima zbog dodatne snage i spina koji može da pruži.

Dvostruki i pojedinačni mečevi: razlike i taktike

 • Pojedinačni mečevi: Igrač protiv igrača. Fokus je na individualnoj strategiji, brzini i preciznosti.
 • Dvostruki mečevi: Dva igrača protiv dva igrača. Ovde je ključna komunikacija između partnera, kao i razumevanje pozicioniranja i taktike dvostrukih mečeva.

Saveti za poboljšanje igre

 1. Pozicioniranje: Uvek budite spremni i u pokretu. Držite se sredine terena kako biste mogli lako reagovati na svaki udarac.
 2. Komunikacija: U dvostrukim mečevima, stalno komunicirajte s partnerom. Dogovorite se ko će uzeti lopticu u određenim situacijama.
 3. Praksa: Redovno vežbajte osnovne udarce i servise. Što više vežbate, to ćete biti precizniji i konzistentniji.
 4. Analiza protivnika: Prepoznajte slabosti i snage protivnika i prilagodite svoju strategiju prema tome.
 5. Fokusiranje na postavljanje loptice.

Kako piklbol utiče na zdravlje?

Mnogi se pitaju zašto je piklbol postao toliko popularan među svim generacijama. Piklbol nudi brojne zdravstvene prednosti. To je odličan kardio trening, poboljšava fleksibilnost, ravnotežu i koordinaciju, a takođe pomaže u jačanju mišića. Osim fizičkih prednosti, piklbol doprinosi i mentalnom zdravlju, kao što su poboljšanje koncentracije i smanjenje stresa.

Piklbol za početnike

Za početnike se preporučuje da započnu sa osnovnim pravilima i tehnikama. Važno je da se upoznaju sa osnovama serviranja, voleja, dinka i strategije igre. Takođe, preporučuje se da uzmu nekoliko časova ili se pridruže lokalnom piklbol klubu kako bi stekli iskustvo i veštine.

Piklbol za decu i starije osobe

Piklbol je sport koji može biti prilagođen i uživan u svim uzrastima. Piklbol je sport koji je pristupačan i pogodan za sve uzraste i nivoe veštine. Bez obzira na vaše iskustvo ili fizičku kondiciju, možete uživati u piklbolu. Međutim, postoje određene preporuke i saveti specifični za decu i starije osobe.

Piklbol za decu

Piklbol je odličan sport za decu jer promoviše fizičku aktivnost, koordinaciju i timski rad. Postoje čak i specijalizovani programi i kampovi za mlađe igrače.

 • Prilagođena oprema: Za mlađe igrače može biti korisno koristiti lakše rekete i mekše loptice kako bi se olakšala igra.
 • Fokus na zabavu: Dok je učenje osnovnih pravila i tehnika važno, glavni fokus kada se radi s decom treba biti na zabavi i uživanju u igri.
 • Bezbednost: Uverite se da su deca upoznata s osnovnim pravilima bezbednosti, kao što je nošenje zaštitne opreme i izbegavanje udaranja drugih igrača reketa ili loptice.

Piklbol za starije osobe

Piklbol je izuzetno popularan među starijim osobama zbog svog umjerenog tempa i niskog uticaja na zglobove. Postoje čak i specijalizovani programi i turniri namenjeni seniorima.

 • Prilagođeni intenzitet: Stariji igrači bi trebali prilagoditi intenzitet igre svojim fizičkim sposobnostima. To može značiti igranje sporijih mečeva ili uzimanje češćih pauza.
 • Vežbe zagrevanja i istezanja: Stariji igrači su skloniji povredama, pa je važno provesti više vremena na zagrevanju i istezanju pre i posle igre.
 • Društveni aspekt: Za mnoge starije osobe, društveni aspekt piklbola je jednako važan kao i sama igra. Učestvovanje u klubovima ili grupnim događajima može pružiti priliku za druženje i upoznavanje novih ljudi.

Zdravstvene koristi i rizici

Piklbol je odličan način za vežbanje i poboljšanje kardiovaskularnog zdravlja. Pomaže u poboljšanju ravnoteže, fleksibilnosti i koordinacije. Međutim, kao i svaki sport, postoji rizik od povreda. Najčešće povrede uključuju povrede zglobova, mišića i tetiva. Uvek je preporučljivo zagrevati se pre igre i koristiti odgovarajuću opremu.

Piklbol zajednica i događaji

Piklbol je izuzetno društvena igra. Mnogi igrači uživaju u igri ne samo zbog fizičke aktivnosti, već i zbog prilike da se druže, upoznaju nove ljude i provode vreme sa prijateljima. Mnogi klubovi i zajednice organizuju društvene događaje, turnire i druge aktivnosti koje okupljaju ljubitelje ovog sporta.

Turniri i prvenstva

Piklbol , kao rastući sport, ima mnogo lokalnih, nacionalnih i međunarodnih turnira. Ovi turniri pružaju priliku igračima da se takmiče, upoznaju druge entuzijaste i unaprede svoje veštine.

 • Lokalni turniri: Često organizovani od strane lokalnih klubova ili rekreativnih centara.
 • Nacionalna prvenstva: Veći turniri koji privlače najbolje igrače iz zemlje.
 • Međunarodni turniri: Ovi turniri okupljaju igrače iz različitih zemalja i često su kvalifikacioni za svetska prvenstva.

Klubovi i udruženja

Postoji mnogo klubova i udruženja posvećenih piklbolu. Pridruživanje klubu može biti odličan način da upoznate druge igrače, pronađete partnere za igru i učestvujete u organizovanim događajima.

 • Lokalni klubovi: Obično organizuju redovne igre, treninge i društvene događaje.
 • Nacionalna udruženja: Kao što je USA Pickleball Association (USAPA), pružaju resurse, organizuju turnire i promovišu sport.

Kako naučiti piklbol?

Piklbol je sport koji je lako naučiti, čak i za potpune početnike. Postoje brojni kursevi i radionice namenjeni početnicima gde se mogu naučiti osnovna pravila i tehnike.
Postoje brojne knjige, vodiči i online resursi namenjeni početnicima u piklbolu, koji pružaju korisne savete i tehnike za početak.

Postoji mnogo YouTube kanala koji pružaju tutorijale, savete i demonstracije namenjene početnicima u piklbolu.

Kako se uključiti u piklbol zajednicu

 1. Posetite lokalne terene: Mnogi parkovi i rekreativni centri imaju terene za piklbol. Posetom ovim mestima možete upoznati lokalne igrače.
 2. Pridružite se klubu: Kao što je ranije pomenuto, klubovi su odličan način da se uključite u zajednicu.
 3. Učestvujte u turnirima: Čak i ako ste početnik, učestvovanje u turnirima može biti zabavno iskustvo i prilika da upoznate druge igrače.
 4. Pratite online resurse: Mnoga udruženja i klubovi imaju web stranice ili društvene mreže gde objavljuju događaje, novosti i resurse.

Popularnost i širenje piklbola

Iako je piklbol nastao u Sjedinjenim Američkim Državama, brzo je stekao popularnost širom sveta. Danas se igra u mnogim zemljama, a turniri i prvenstva se održavaju na međunarodnom nivou. Piklbol je postao popularan zbog svoje jednostavnosti i pristupačnosti, što ga čini idealnim sportom za sve uzraste.

Najpopularnija svetska takmičenja i turniri u piklbolu

Piklbol je sport koji je brzo stekao popularnost širom sveta. Iako je prvobitno bio popularan među starijim generacijama u Sjedinjenim Američkim Državama, sada privlači igrače svih uzrasta i iz različitih zemalja. Evo pregleda nekih od najvažnijih svjetskih takmičenja i turnira u piklbolu:

USA Pickleball National Championships

Ovo je najveće i najprestižnije svjetsko prvenstvo u piklbolu. Održava se svake godine u Indian Wells Tennis Garden u Kaliforniji, SAD. Turnir okuplja preko 2.000 igrača i nudi različite kategorije, uključujući singl, dubl i mješoviti dubl. Pored toga, turnir privlači hiljade gledalaca koji dolaze da gledaju najbolje igrače u akciji.

IFP World Pickleball Championships

Međunarodna federacija za piklbol (IFP) je osnovana 2017. godine s ciljem promocije i razvoja piklbola širom sveta. Svjetsko prvenstvo koje organizira IFP je jedno od najvažnijih događaja u piklbol kalendaru. Turnir okuplja igrače iz više od 40 zemalja i pruža platformu za promociju sporta na globalnom nivou.

US Open Pickleball Championships

Održava se u Naplesu, Florida, ovaj turnir je postao jedan od najvažnijih događaja u piklbol kalendaru. Turnir privlači igrače iz cijelog svijeta i nudi različite kategorije takmičenja, uključujući profesionalne, amaterske i juniorske divizije.

Margaritaville USA Pickleball National Championships

Ovaj turnir je jedinstven po tome što se održava u noćnim satima pod svjetlima, pružajući igračima i gledaocima jedinstveno iskustvo. Turnir je poznat po svojoj zabavnoj atmosferi i privlači igrače svih nivoa.

World Pickleball Tour (WPT)

WPT je serija piklbol turnira koja se održava tokom cijele godine u različitim zemljama svijeta. Turniri su otvoreni za piklbol igrače svih nivoa i pružaju priliku za igrače da se takmiče protiv najboljih u svetu.

Pored gore navedenih turnira, postoji mnogo drugih regionalnih i nacionalnih turnira koji se održavaju širom sveta. Ovi turniri pružaju priliku igračima da se takmiče, razvijaju svoje veštine i promovišu sport.

Međunarodna federacija za piklbol (IFP)

IFP je osnovana s ciljem promocije i razvoja piklbola širom sveta. Federacija trenutno ima članice iz više od 40 zemalja i nastavlja da raste.

Osnivanje i misija

Međunarodna federacija za piklbol (IFP) osnovana je 2017. godine s ciljem da promoviše, razvija i širi popularnost piklbola na globalnom nivou. Federacija služi kao glavno tijelo za koordinaciju međunarodnih piklbol događaja, pravila i standarda. Misija IFP-a je da ujedini piklbol zajednicu širom sveta i da pruži platformu za međunarodnu saradnju i takmičenje.

Članstvo

Od svog osnivanja, IFP je brzo rastao i sada ima članice iz više od 40 zemalja. Članice IFP-a uključuju nacionalne piklbol asocijacije, koje predstavljaju interese piklbol igrača u svojim zemljama. Kroz članstvo u IFP-u, ove asocijacije imaju priliku da učestvuju u međunarodnim turnirima, radionicama, trenerskim programima i drugim događajima.

Glavne aktivnosti

 • Organizacija turnira: IFP je odgovoran za organizaciju nekih od najvažnijih međunarodnih piklbol turnira, uključujući IFP World Pickleball Championships.
 • Standardizacija pravila: IFP radi na standardizaciji pravila piklbola kako bi se osiguralo da se igra igra isto širom sveta.
 • Trenerski programi: IFP pruža obuku i certifikaciju za trenere piklbola, pomažući u širenju znanja i veština potrebnih za razvoj sporta.
 • Promocija sporta: Kroz različite marketinške i promotivne aktivnosti, IFP radi na povećanju svijesti o piklbolu i privlačenju novih igrača.

Budućnost i vizija

IFP ima viziju da piklbol postane priznat i popularan sport širom sveta. Kroz svoje aktivnosti, federacija teži da učini piklbol dostupnim svima, bez obzira na uzrast, pol ili sposobnosti. Jedan od dugoročnih ciljeva IFP-a je da piklbol postane olimpijski sport.

Uz stalni rast i popularnost piklbola, IFP će nastaviti da igra ključnu ulogu u oblikovanju budućnosti ovog uzbudljivog sporta na globalnom nivou.

Budućnost piklbola

Piklbol je sport koji je doživeo eksplozivan rast u popularnosti tokom poslednjih decenija. Sa sve više ljudi koji ga otkrivaju i uživaju u njemu širom sveta, budućnost ovog sporta izgleda svetlo. Očekuje se da će se broj turnira, klubova i igrača nastaviti povećavati, kao i razvoj novih tehnologija i opreme koji će dodatno unaprediti igru.

Piklbol u Srbiji

Piklbol, iako globalno poznat, tek nedavno je stekao popularnost u Srbiji. Prvi piklbol tereni osvanuli su u Beogradu, gde su entuzijasti ovog sporta počeli da organizuju prve turnire i radionice. Kroz godine, sport je postao prepoznatljiv i u drugim gradovima Srbije, stvarajući tako mrežu ljubitelja piklbola širom zemlje. Promocija sporta je doprinela njegovoj popularnosti, a sve više ljudi se odlučuje da proba ovu zanimljivu igru.

U Srbiji postoje tri piklbol kluba: Piklbol klub Beograd, Piklbol klub Novi Sad i Piklbol klub Niš. Ovi klubovi organizuju treninge i takmičenja za sve uzraste i sve nivoe fizičke spremnosti.

Savezi i organizacije u Srbiji

Pickleball Serbia je nacionalna asocijacija osnovana s ciljem formalnog organizovanja piklbol sporta u Srbiji. Kao neprofitna organizacija, njihov cilj je promocija i razvoj sporta piklbol za sve nivoe igre. Osim toga, teže da zvanično predstavljaju piklbol u Srbiji i na međunarodnom nivou. Više informacija možete pronaći na njihovoj zvaničnoj web stranici.

Piklbol klubovi u Srbiji

U Srbiji postoje tri piklbol kluba: Piklbol klub Beograd, Piklbol klub Novi Sad i Piklbol klub Niš. Ovi klubovi organizuju treninge i takmičenja za sve uzraste i sve nivoe fizičke spremnosti.

Gde igrati?

Ako ste zainteresovani da se pridružite ili saznate više o tome gde se može igrati piklbol u Srbiji, preporučujemo da posetite sajt Pickleball Serbia. Takođe, za one koji su zainteresovani za igranje piklbola u Beogradu, postoji globalna mreža za piklbol na kojoj možete pronaći partnere za igru, grupe igrača ili čak organizovati događaje. Više informacija možete pronaći ovde.

Društvene mreže

Za one koji preferiraju društvene mreže, postoji nekoliko Facebook grupa i stranica posvećenih piklbolu u Srbiji, kao što su Pickleball Serbia | Novi Sad i PICKLEBALL SRBIJA. Ove grupe i stranice su odličan način da se povežete sa drugim entuzijastima, saznate o događajima i turnirima ili čak organizujete igre.

Zanimljivi podataci o piklbolu u Srbiji:

 • U Srbiji postoji oko 1.000 aktivnih piklbol igrača.
 • Broj piklbol klubova u Srbiji raste iz godine u godinu.
 • Piklbol savez Srbije je član Međunarodne piklbol federacije (IFP).
 • Piklbol je uvršten u program nacionalnih sportskih igara Srbije.

Pored piklbol klubova i saveza, postoji i nekoliko sajtova koji su posvećeni piklbolu u Srbiji. Na ovim sajtovima možete pronaći informacije o piklbol klubovima, treninzima, takmičenjima, opremi i drugim temama vezanim za piklbol.

Ako ste zainteresovani za piklbol, pozivamo vas da kontaktirate jedan od piklbol klubova u Srbiji i informišete se o treningima i takmičenjima. Piklbol je sport koji je idealan za sve uzraste i sve nivoe fizičke spremnosti, i koji pruža odličnu priliku za družbenje i rekreaciju.

FAQ sekcija

Često postavljana pitanja (FAQ):

Tipična igra piklbola traje između 10 i 15 minuta, ali može varirati u zavisnosti od veštine igrača i pravila koja se koriste.

Da, za igranje piklbola potrebni su reket i perforirana plastična loptica. Takođe, preporučuje se nošenje sportske obuće i zaštitnih naočara.

Apsolutno! Igranje piklbola može biti odličan kardiovaskularni trening i može pomoći u poboljšanju koordinacije, ravnoteže i fleksibilnosti.

Ne, iako se teniske patike mogu koristiti za piklbol, specifične patike za piklbol su dizajnirane da pruže dodatnu podršku i trakciju potrebnu za brze pokrete karakteristične za ovaj sport.

Profitabilnost piklbol klubova zavisi od mnogih faktora, uključujući lokaciju, broj članova, cene članstva i troškove održavanja. U mestima gde je piklbol popularan, klubovi mogu biti veoma profitabilni.

Ne, iako su slični, tereni za piklbol su manji od teniskih terena. Dimenzije standardnog piklbol terena su 20×44 stope (oko 6×13 metara).

Rekete za piklbol mogu biti napravljene od različitih materijala, uključujući drvo, ali su kompozitne i grafitne rekete češće zbog boljih performansi.

Iako postoje sličnosti, piklbol ima svoja specifična pravila koja se razlikuju od tenisa, posebno kada je reč o serviranju, bodovanju i igri blizu mreže.

Iako možete igrati piklbol u standardnim sportskim patikama, specifične patike za piklbol pružaju bolju podršku i trakciju, što može pomoći u prevenciji povreda.

Kao i u svakom sportu, postoji rizik od povreda u piklbolu. Međutim, pravilnom tehnikom, zagrevanjem i korišćenjem odgovarajuće opreme, rizik se može minimizirati.

Linije na piklbol terenu su unutra. Ako loptica dodirne bilo koji deo linije, smatra se da je unutra.

Tereni za piklbol mogu biti napravljeni od različitih materijala, uključujući beton, asfalt ili specijalne sportske površine.

Ne, mreže za piklbol su specifično dizajnirane za ovaj sport i imaju različite dimenzije i specifikacije u odnosu na teniske mreže.

Zbog prirode loptice i reketa, piklbol može proizvesti određenu buku kada se igra, ali to obično nije glasnije od drugih rekreativnih sportova. Međutim, u gustim stambenim zajednicama ili blizu stambenih oblasti, buka može biti razlog za pritužbe. Zato je važno da se tereni za piklbol postave na mestima koja su dovoljno udaljena od stambenih oblasti ili da se koriste zvučne barijere kako bi se smanjila buka.

Da, jedna od lepota piklbola je što je pristupačan i pogodan za sve uzraste. Od mladih do starijih osoba, svi mogu uživati u igri i prilagoditi je svojim sposobnostima.

Najbolji način da se pridružite piklbol zajednici je da posetite lokalne klubove ili organizacije koje promovišu sport. Takođe, možete pratiti lokalne događaje, turnire i radionice kako biste se upoznali sa drugim igračima i učestvovali u zajedničkim aktivnostima.

Kao i svaki sport, postoji određeni rizik od povreda u piklbolu. Međutim, uz pravilnu tehniku, odgovarajuću opremu i poštovanje pravila, rizik od povreda je minimalan.

Da, piklbol se može igrati na teniskom terenu. Često se koriste privremene linije ili trake kako bi se prilagodile dimenzije piklbol terena.

Da, piklbol se može igrati kao singl (1v1) ili kao dubl (2v2).

Iako je najčešće igran na tvrdim površinama, piklbol se može igrati i na travi, ali je važno da teren bude ravnomeran i bez rupa.

Da, piklbol se može igrati sa dva igrača u singl meču.

Ne, servis ne sme sleteti u non-volley zonu, poznatu kao „kuhinja“.

Da, piklbol se često igra na betonskim terenima.

Da, postoji mnogo unutrašnjih terena namenjenih za piklbol, posebno u hladnijim klimatskim zonama.

Da, loptica može odskočiti u kuhinji, ali igrači ne mogu volej udariti lopticu dok su u kuhinji.

Iako su neke rekete otporne na vodu, preporučuje se da se ne izlažu dugotrajnom kontaktu sa vodom kako bi se očuvala njihova trajnost.

Da, ako servis udari mrežu ali pređe preko nje i sleti u protivničko polje, to se smatra važećim servisom.

Ne, loptica mora biti udarena pre nego što odskoči drugi put.

Da, ako servis pogodi liniju, smatra se da je unutra i važi kao važeći servis.

Ne, servis ne sme sleteti u kuhinju.

Da, igrači mogu promeniti ruku kojom drže reket tokom igre.

Da, igrači mogu koristiti različite tehnike serviranja, uključujući spin.

Ne, loptica mora biti udarena pre nego što odskoči drugi put.

Ne, igrači ne smeju dodirnuti mrežu tokom igre. Ako loptica pogodi mrežu ali pređe preko nje i sleti u odgovarajući teren, to se smatra važećim udarcem.

Postoji nekoliko teorija o tome kako je piklbol dobio svoje ime. Jedna od popularnih priča je da je sport dobio ime po psu jednog od osnivača, Pickles, koji je često trčao za lopticom dok su igrali. Međutim, drugi izvori sugerišu da je ime poteklo od veslačkog termina „pickle boat“.

Piklbol se igra slično tenisu, ali na manjem terenu i sa specifičnim reketima i lopticama. Igrači serviraju dijagonalno, a cilj je osvojiti poene tako što protivnik ne može vratiti lopticu preko mreže u određenom broju udaraca.

Boduje se samo kada servira tim koji servira. Igra se do 11 poena, ali tim mora imati prednost od najmanje dva poena da bi pobedio.

Rekete za piklbol se obično prave od kompozitnih materijala kao što su grafit ili kompozitna vlakna, mada postoje i drvene verzije. Dizajnirane su da budu lagane, ali i dovoljno čvrste da pruže dobar udarac.

Piklbol je započet 1965. godine na Bainbridge Islandu, u državi Washington, kada su tri oca pokušala da osmisle igru za svoju decu koja su se dosađivala.

Rangiranje u piklbolu obično se zasniva na performansama igrača na turnirima i njihovim rezultatima protiv drugih rangiranih igrača.

Piklbol kombinuje elemente tenisa, stonog tenisa i badmintona. Igra se na manjem terenu sa specifičnim reketima i lopticama, a pravila su prilagođena da igra bude brza i uzbudljiva.

Iako piklbol deli mnoge sličnosti sa ovim sportovima, ima i nekoliko ključnih razlika, kao što su veličina terena, oprema, pravila serviranja i bodovanja.

Igrači se rangiraju na osnovu njihovih performansi na turnirima, pobeda i poraza protiv drugih rangiranih igrača, kao i na osnovu drugih kriterijuma koje određuje organizacija koja nadgleda rangiranje.

Piklbol kombinuje elemente tenisa, stonog tenisa i badmintona.

Iako piklbol deli neke sličnosti sa badmintonom, kao što je brzina igre i potreba za brzim refleksima, teren, oprema i pravila su različiti. Piklbol se igra sa težom lopticom i reketima, dok badminton koristi perjanicu i lakše rekete.

Piklbol je sličan tenisu u smislu osnovnih pravila i cilja igre, ali se igra na manjem terenu i sa specifičnim reketima i lopticama.

Piklbol i stoni tenis dele sličnosti u tehnici udaranja loptice i brzini igre, ali piklbol se igra na većem terenu i koristi drugačiju opremu.

Iako piklbol i badminton dele neke sličnosti, kao što su mreža i reketi, postoje značajne razlike u pravilima, opremi i načinu igre. Badminton se igra s perjanom lopticom i zahteva brze reflekse, dok je piklbol sporija igra s težom lopticom.

Iako oba sporta koriste rekete i loptice, padel se igra na terenu sa staklenim ili mrežastim zidovima, dok piklbol nema takve zidove.

Piklbol se igra na pravougaonom terenu sličnom teniskom, ali manjih dimenzija. Igrači koriste rekete i perforiranu plastičnu lopticu. Cilj je osvojiti poene tako što protivnik ne može vratiti lopticu preko mreže u određenom broju udaraca.

Servis se izvodi dijagonalno, pod rukom i ispod linije struka. Servis mora pasti u dijagonalni servisni teren na protivničkoj strani mreže.

Postoji mnogo online resursa i YouTube kanala posvećenih piklbolu. Preporučujemo da pretražujete YouTube za tutorijale i demonstracije.

Mnogi sportski centri i rekreativni parkovi sada imaju terene za piklbol. Takođe, postoje i specijalizovani piklbol klubovi u mnogim gradovima.

Boduje se samo kada servira tim koji servira. Igra se do 11 poena, ali tim mora imati prednost od najmanje dva poena da bi pobedio.

Ukoliko loptica pogodi igrača izvan granica igrališta, loptica se smatra aut. Ako igrača pogodi loptica unutar granica igrališta, protivnički tim osvaja poen.

Izbor reketa zavisi od vašeg stila igre, iskustva i budžeta. Preporučuje se da probate nekoliko različitih rekieta pre nego što se odlučite.

Profesionalci često koriste rekete visokog kvaliteta koji su prilagođeni njihovim specifičnim potrebama. Popularne marke među profesionalcima uključuju Selkirk, Paddletek i Onix.

Na većini zvaničnih turnira koristi se Dura Fast 40 ili slična loptica koja je odobrena od strane USA Pickleball Association.

Reketi sa grubom površinom obično pružaju bolji spin. Marke kao što su Gamma i Engage su poznate po reketima koji pružaju odličan spin.

Reketi sa težim težištima i većom površinom glave obično pružaju više snage. Paddletek Tempest Wave i Selkirk Amped su popularni izbori za igrače koji traže dodatnu snagu.

Većina profesionalaca koristi Dura Fast 40 ili slične loptice koje su odobrene za takmičarsku igru.

PPA obično koristi loptice koje su odobrene od strane USA Pickleball Association, kao što je Dura Fast 40.

To zavisi od individualnih preferencija. Selkirk, Paddletek i Onix su neke od najpoznatijih marki.

Na većini zvaničnih turnira koristi se Dura Fast 40 ili slična loptica.

Za igru na otvorenom preporučuju se loptice sa većim rupama, kao što je Dura Outdoor ili Onix Fuse.

Piklbol je počeo da dobija na popularnosti u SAD tokom 2000-ih, a globalno je postao popularan u poslednjoj deceniji.

Igrači mogu stupiti u kuhinju (non-volley zonu) samo kada loptica prvo odskoči unutar te zone.

Piklbol se može igrati tokom cele godine, ali na otvorenom je najpopularniji tokom prolećnih i letnjih meseci.

Piklbol je izmišljen 1965. godine u Sjedinjenim Američkim Državama.

Igrači obično menjaju strane nakon svakog neparnog seta ili kada jedna strana postigne određeni broj poena u tie-break setu.

Uvek se konsultujte sa lekarom pre igranja piklbola ili bilo kog sporta tokom trudnoće.

Možete volejirati lopticu bilo kada, osim kada ste unutar non-volley zone (kuhinje).

Napad je najefikasniji kada protivnik nije u dobroj poziciji ili kada možete iskoristiti slabiji udarac protivnika.

Lob je efikasan kada želite da izbacite protivnika iz ravnoteže ili kada primetite da su previše blizu mreže.

Dink je kratki, meki udarac koji se koristi kada želite da držite lopticu niskom i blizu mreže, obično u dužim razmenama.

Poaching je tehnika gde jedan igrač preuzima udarac namenjen njegovom partneru, obično kada je u boljoj poziciji.

Loptica je aut ako padne izvan granica terena ili ako udari nešto izvan terena pre nego što padne na teren.

Možete ući u kuhinju samo kada loptica prvo odskoči unutar te zone.

Piklbol se može igrati na specijalizovanim terenima, teniskim terenima ili bilo kojoj ravnoj površini. Mnogi sportski centri i parkovi sada imaju terene namenjene piklbolu.

Piklbol je izuzetno popularan u Sjedinjenim Američkim Državama, ali njegova popularnost raste i u drugim zemljama, kao što su Kanada, Španija i Indija.

Igrači bi trebali da se postave blizu sredine terena kada nisu u akciji, a bliže mreži kada su u ofanzivi.

Servis u piklbolu treba da padne u dijagonalni servisni kvadrat na protivničkoj strani terena.

Server treba da stoji iza osnovne linije, između centralne linije i spoljne linije terena.

Loptice za piklbol namenjene za igru na otvorenom obično imaju manje i manje rupa kako bi bile otpornije na vetar.

Izbor reketa zavisi od vašeg stila igre, iskustva i budžeta. Preporučuje se da probate nekoliko različitih reketa pre nego što se odlučite.

Reketi sa grubljom površinom obično omogućavaju više spina.

Loptice za igru unutra obično imaju više rupa nego one za igru na otvorenom.

Materijali kao što su kompozit, grafen i karbonska vlakna često se smatraju najboljima za proizvodnju reketa.

Izbor loptice zavisi od toga da li igrate unutra ili napolju, kao i od vaših ličnih preferencija.

Servis se rotira između članova tima u dublu, dok u singlu igrač servira dok ne izgubi poen.

Nakon što tim izgubi poen na svoj servis, servis prelazi na protivnički tim.

U dublu, igrač koji stoji bliže sredini terena obično preuzima sredinu i odgovara na loptice koje dolaze tamo.

Piklbol je postao popularan zbog svoje jednostavnosti, pristupačnosti i društvene prirode. Sport je lako naučiti, ne zahteva puno opreme i može se igrati gotovo svuda.

„Kuhinja“ je nadimak za ne-volej zonu u piklbolu. Igrači ne smeju da udaraju lopticu volejem dok su u ovoj zoni.

Iako piklbol raste u popularnosti širom sveta, trenutno nije priznat kao olimpijski sport. Međutim, mnogi entuzijasti se nadaju da će jednog dana postati deo Olimpijskih igara.

„Pop“ zvuk je karakterističan zvuk koji se čuje kada se piklbol loptica udari reketom.

Iako je piklbol društvena igra, možete vežbati udarce sami udarajući lopticu o zid ili koristeći mašinu za izbacivanje loptica.

Da, možete vežbati osnovne udarce i servise bez mreže.

Možete koristiti bilo koju ravnu površinu i improvizovane linije za teren. Takođe, možete vežbati udarce udarajući lopticu o zid.

Piklbol teren je pravougaonik dimenzija 20 x 44 stopa (oko 6 x 13 metara) sa mrežom koja deli teren na dva dela. Teren ima specifične linije i zone, uključujući „kuhinju“ ili ne-volej zonu.

Piklbol reketi su obično napravljene od kompozitnih materijala, drvenih materijala ili grafita. Dizajnirane su da budu lagane i izdržljive, sa teksturiranom površinom za bolji spin.

Piklbol loptice su specifično dizajnirane za ovu igru. Imaju perforacije i obično su bele ili žute boje. Postoje različite vrste loptica za igru na otvorenom i zatvorenom.

Piklbol mreža je postavljena preko sredine terena i deli ga na dva dela. Standardna visina mreže u sredini je 34 inča (86 cm) i 36 inča (91 cm) na krajevima.

Specifične patike za piklbol pružaju bolju potporu i trakciju na terenu. Dizajnirane su da budu udobne i da smanje rizik od povreda.

Piklbol set obično uključuje rekete, loptice i mrežu. Idealno za početnike koji žele da započnu sa igrom.

Piklbol torbe su dizajnirane da čuvaju i prenose rekete, loptice i drugu opremu. Dostupne su u različitim veličinama i stilovima.

Dok se osnovna pravila piklbola ne menjaju, postoje razlike između loptica koje se koriste za unutrašnju i igru na otvorenom. Loptice za spoljnu igru su obično teže i imaju manje rupa kako bi bile otpornije na vetar, dok su loptice za unutrašnju igru nešto lakše.

Jednostavnost, pristupačnost i društvena priroda piklbola čine ga izuzetno privlačnim za ljude svih uzrasta. Takođe, niska cena opreme i mogućnost igranja na različitim terenima dodatno doprinose njegovoj popularnosti.

Iako ATP (Association of Tennis Professionals) nije direktno povezan s piklbolom, mnogi teniski igrači prelaze na piklbol zbog sličnosti između dva sporta i manje fizičkih zahteva piklbola.

Standardna visina mreže za piklbol je 34 inča (86 cm) na sredini i 36 inča (91 cm) na krajevima.

Dok su piklbol i košarka različiti sportovi, mnogi košarkaški tereni mogu se privremeno ili trajno preurediti za piklbol postavljanjem odgovarajućih linija i mreže.

Mnogi teniski tereni mogu se lako prilagoditi za piklbol postavljanjem dodatnih linija i prilagođene mreže. Ovo omogućava sportskim centrima i parkovima da nude oba sporta bez potrebe za dodatnim prostorom.

Konkakt

Kontaktirajte nas